Kokybės diegimo sistema (EQUASS)

Projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. 

Projektas skirtas socialines paslaugas, apibrėžtas Socialinių paslaugų kataloge, Lietuvoje teikiančioms valstybės ir savivaldybių viešosioms įstaigos, biudžetinėms įstaigoms ir nevyriausybinėms įstaigoms. 

Projekto vykdytojas – Valakupių reabilitacijos centras. 

2022 m. gegužės mėnesį Senjorų socialinės globos namams įteiktas EQUASS Assurance kokybės sertifikatas.

Audito ataskaita

Pažangos ataskaita

2023 metų rezultatų apžvalga

EQUASS kokybės sertifikatas įrodo, kad teikiamos paslaugos atitinka Europos socialinių paslaugų kokybės teikimo standartus. Sertifikavimas užtikrina įstaigos veiklos efektyvumą, remiantis pagrindiniais veikiančios kokybės valdymo sistemos elementais. 

keyboard_arrow_up

Versija neįgaliesiems