Teisės aktai

ĮSTATYMAI 

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91609F53E29E/asr 

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C81BD50A27C6/asr 

Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.199156E4E004/asr 

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C6E4170DB704/asr 

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/asr 

 

VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.067C00C4970A/asr  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.28208650B42B/asr 

 

MINISTRŲ ĮSAKYMAI 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl socialinės globos normų aprašo  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.46C1D5EE2AC4/asr 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl socialinių paslaugų katalogo  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51F78AE58AC5/asr  

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo tvarkos 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f0ff5fe027c611ee9de9e7e0fd363afc 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.95F9283BB46A/asr  

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D892F4364169/asr  

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl individualios pagalbos teikimo, lengvojo automobilio ar jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų poreikių nustatymo tvarkos

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ef7052500aa811e9a5eaf2cd290f1944/asr  

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigų bendrųjų sveikatos saugos reikalavimų 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C671219A2ABF/asr 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5F77961F8D8D/asr 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D1F63CA62424/asr 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TEISĖS AKTAI 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl Viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Vilniaus miesto savivaldybė, vidaus kontrolės tvarkos 

https://aktai.vilnius.lt/document/30349947 

Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkis dėl bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos 

https://aktai.vilnius.lt/document/30406378

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl Asmens socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos 

https://aktai.vilnius.lt/document/30367345 

 

 

Susijusi informacija

keyboard_arrow_up

Versija neįgaliesiems