Naujienos

Balandžio 6 d. gyventojai ir darbuotojai susirinko į Velykinį rytmetį. Kiekvienas atsinešė margutį į ridenimo varžybas. Velykiniame rytmetyje rideno margučius, […]

Gyventojų lankymas draudžiamas

Vyriausybės nutarimu karantinas pratęstas iki 2021 m. balandžio 30 dienos 24 valandos. Atsižvelgiant į tai GYVENTOJŲ LANKYMAS DRAUDŽIAMAS.  Siuntiniai priimami […]

Padėka

Ačiū! Nuoširdžiai dėkojame Vaidai ir draugams už senjorams padovanotas saldžias dovanėles. Už padovanotas  knygas, ačiū tariame Odilijai. Ačiū už Jūsų gerumą.