Socialinio darbo paslaugos

Socialiniai darbuotojai suinteresuoti kiekvieno gyventojo gerove, rūpesčiais ir džiaugsmais. Kartu su socialiniu darbuotoju gyventojas nuolat aptaria savo lūkesčius, vertina savarankiškumo galimybes, planuoja dienos užimtumo veiklas, kuria ir vykdo individualų socialinės globos planą. Socialinis darbuotojas, siekdamas užtikrinti gyventojo gerovę, bendradarbiauja kitais įstaigos specialistais, esant poreikiui - tarpininkauja ir atstovauja gyventoją už įstaigos ribų, padeda apsipirkti ir pan.

    Puslapis paskutinį kartą atnaujintas 2019-02-14