Socialinio darbo paslaugos

Kiekvienas gyventojas turi "savą asmenį" - socialinį darbuotoją, kuris suinteresuotas gyventojo gerove, rūpesčiais ir džiaugsmais. Kartu su socialiniu darbuotoju gyventojas nuolat aptaria savo lūkesčius, vertina savarankiškumo galimybes, planuoja dienos užimtumo veiklas, kuria ir vykdo individualų socialinės globos planą. Socialinis darbuotojas, siekdamas užtikrinti gyventojo gerovę, bendradarbiauja kitais įstaigos specialistais, esant poreikiui - tarpininkauja ir atstovauja gyventoją už įstaigos ribų, padeda apsipirkti ir pan.

    Puslapis paskutinį kartą atnaujintas 2018-10-15