Darbo užmokestis

Senjorų socialinės globos namų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių.
 
2017 m.
 

Eil. Nr. Pareigybės
pavadinimas
2017 m. III ketv. Pareigybių skaičius
 2017 m. III ketv.
1. Direktorius 1679,94 1
2. Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui 1389,74 1
3. Skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas 1211,19 5,5
4. Specialistas 812,20 10,25
5. Bendrosios praktikos slaugytojas 664,89 15,25
6. Kineziterapeutas 659,95 2,25
7. Socialinis darbuotojas 690,77 5,5
8. Psichologas 688,09 2
9. Užimtumo specialistas 663,95 1,5
10. Masažuotojas 529,47 2,25
11. Slaugytojo padėjėjas 633,45 71,25
12. Ūkio skyriaus kvalifikuoti darbuotojai 596,68 8,25
13. Darbininkai 521,92 5,5

 

Eil.
Nr.
Pareigybės
pavadinimas
2017 m.
I ketv.
Pareigybių
skaičius
2017 m.
I ketv.
2017 m.
II ketv.
Pareigybių
skaičius
2017 m.
II ketv.
1. Direktorius 1679,94 1 1679,94 1
2. Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui 1389,74 1 1389,74 1
3. Skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas 1091,19 5,5 1108,73 5,5
4. Specialistas 761,47 10,25 761,47 10,25
5. Bendrosios praktikos slaugytojas 705,66 17,5 705,66 16,25
6. Kineziterapeutas 659,95 3 659,95 3
7. Socialinis darbuotojas 719,63 7,75 690,77 5,5
8. Psichologas 715,33 2 715,33 2
9. Užimtumo specialistas 663,95 1,5 663,95 1,5
10. Masažuotojas 553,56 2 553,56 2
11. Slaugytojo padėjėjas 629,31 75 631,10 74,5
12. Ūkio skyriaus kvalifikuoti darbuotojai 529,09 8,25 540,92 8,25
13. Darbininkai 521,92 5,5 521,92 5,5

 
2016 m.
 

Eil.
Nr.
Pareigybės
pavadinimas
2016 m.
III ketv.
Pareigybių
skaičius
2016 m.
III ketv.
2016 m.
IV ketv.
Pareigybių
skaičius
2016 m.
IV ketv.
1. Direktorius 1679,87 1 1679,87 1
2. Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui 1207,00 1 1207,00 1
3. Skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas 940,82 5,5 1025,05 4,75
4. Specialistas 770,18 9,25 759,19 9,25
5. Bendrosios praktikos slaugytojas 697,10 16,25 633,88 18
6. Kineziterapeutas 659,95 3 659,95 3
7. Socialinis darbuotojas 663,53 8,25 720,83 8,25
8. Psichologas 715,33 1,5 715,33 1,5
9. Užimtumo specialistas 680,51 1,5 614,92 2
10. Masažuotojas 507,65 1 507,65 1
11. Slaugytojo padėjėjas 578,64 74,5 559,34 74,25
12. Ūkio skyriaus kvalifikuoti darbuotojai 526,59 7,25 546,68 7,75
13. Darbininkai 491,74 11,25 513,28 6

 

Eil.
Nr.
Pareigybės
pavadinimas
2016 m.
I ketv.
Pareigybių
skaičius
2016 m.
I ketv.
2016 m.
II ketv.
Pareigybių
skaičius
2016 m.
II ketv.
1. Direktorius 1586,54 1 1586,54 1
2. Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui 1207,00 1 1207,00 1
3. Skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas 943,59 4,5 965,83 5,5
4. Specialistas 722,73 9,25 717,10 9,25
5. Bendrosios praktikos slaugytojas 709,93 16 620,38 16,25
6. Kineziterapeutas 659,95 3 659,95 3
7. Socialinis darbuotojas 678,64 8,25 685,87 8,25
8. Psichologas 710,01 1,5 715,33 1,5
9. Užimtumo specialistas 663,94 1,5 663,94 1,5
10. Masažuotojas 659,95 1 659,95 1
11. Slaugytojo padėjėjas 561,41 63,25 557,23 67,25
12. Ūkio skyriaus kvalifikuoti darbuotojai 516,09 6,25 602,23 7
13. Darbininkai 455,00 11,75 483,35 11,75