Vidutinis darbo užmokestis

Senjorų socialinės globos namų darbuotojams priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis su priedais Eur, neatskaičius mokesčių

2020 m.
2019 m.
2018 m.

2017 m.

Eil.

Nr.

Pareigybės

pavadinimas

2017 m.

III ketv.

Pareigybių

skaičius

2017 m.

III ketv.

2017 m.

IV ketv.

Pareigybių

skaičius

2017 m.

IV ketv.

1. Direktorius

 

1679,94 1 1679,94 1
2. Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui 1389,74 1 1389,74 1
3. Skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas 1211,19 5,5 1223,95 5,5
4. Specialistas

 

812,20 10,25 839,60 10,5
5. Bendrosios praktikos slaugytojas 664,89 15,25 671,69 15,00
6. Kineziterapeutas

 

659,95 2,25 543,94 2
7. Socialinis darbuotojas

 

690,77 5,5 711,91 5,5
8. Psichologas

 

688,09 2 702,67 2
9. Užimtumo specialistas

 

663,95 1,5 663,95 1,5
10. Masažuotojas

 

529,47 2,25 548,67 3
11. Slaugytojo padėjėjas

 

633,45 71,25 666,61 72,5
12. Ūkio skyriaus kvalifikuoti darbuotojai 596,68 8,25 609,71 8,25
13. Darbininkai

 

521,92 5,5 538,75 5,5
Eil.

Nr.

Pareigybės

pavadinimas

2017 m.

I ketv.

Pareigybių

skaičius

2017 m.

I ketv.

2017 m.

II ketv.

Pareigybių

skaičius

2017 m.

II ketv.

1. Direktorius

 

1679,94 1 1679,94 1
2. Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui 1389,74 1 1389,74 1
3. Skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas 1091,19 5,5 1108,73 5,5
4. Specialistas

 

761,47 10,25 761,47 10,25
5. Bendrosios praktikos slaugytojas 705,66 17,5 705,66 16,25
6. Kineziterapeutas

 

659,95 3 659,95 3
7. Socialinis darbuotojas

 

719,63 7,75 690,77 5,5
8. Psichologas

 

715,33 2 715,33 2
9. Užimtumo specialistas

 

663,95 1,5 663,95 1,5
10. Masažuotojas

 

553,56 2 553,56 2
11. Slaugytojo padėjėjas

 

629,31 75 631,10 74,5
12. Ūkio skyriaus kvalifikuoti darbuotojai 529,09 8,25 540,92 8,25
13. Darbininkai

 

521,92 5,5 521,92 5,5