Balandžio 6 d. gyventojai ir darbuotojai susirinko į Velykinį rytmetį. Kiekvienas atsinešė margutį į ridenimo varžybas. Velykiniame rytmetyje rideno margučius, grožėjosi vieni kitų atneštais margučiais bei dalijosi prisiminimais apie įsimintiniausius įvykusius per Velykas. Margučių, kurie nuriedėjo toliausiai, savininkai: Vincas, Janina, Eugenija bei spalvingiausių margučių savininkė Vanda Uršulė buvo apdovanoti dovanėlėmis. Visi buvo pakilios ir šventinės nuotaikos.