Gyventojų tarybos ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

Sausio 15 d. įvyko Gyventojų tarybos ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Gyventojų tarybos pirmininkas Vladislovas Gediminas Junčys pristatė tarybos veiklos ataskaitą už 2019 metus. Veiklos ataskaita buvo įvertinta teigiamai. Po ataskaitos įvertinimo buvo pristatyti kandidatai ir išrinkti nauji nariai į Gyventojų tarybą. Tariame ačiū buvusiems Gyventojų tarybos nariams už puikų darbą ir likime didelės sėkmės naujai išrinktiems Gyventojų tarybos nariams.