Choras Antakalnio „Bočiai“

Gruodžio 16 d. koncertavo mišrus choras Antakalnio „Bočiai“, vadovas Juozas Eimanavičius. Kolektyvas visiems susirinkusiems dovanojo pakilią nuotaiką, kvietė kartu dainuoti visiems žinomas dainas. Koncerto pabaigoje senjorų prašymu nuskambėjo daina „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“, kurią dainavo visi kartu.