Tėvo diena

Tėvo dienos proga koncertavo Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės sąjūdžio folkloro ansamblis „Giedra“, vadovė Milda Andriulienė. Koncerto  metu skambėjo lietuviškos patriotinės, liaudies dainos, buvo skaitoma poezija. Visus pradžiugino atliktos mūsų gyventojos Aldonos Ignatavičienės kūrybos dainos. Po koncerto jungėmės į smagų šokių ratelį, kuriame sukosi ne tik ansambliečiai, bet ir mūsų globos namų gyventojai. Dėkojame už smagų susitikimą.