Šv. Velykų rytmetis

Balandžio 23 dieną gyventojai kartu su socialiniais darbuotojais, nešini spalvingais margučiais, rinkosi 2 aukšto fojė. Čia susirinkusieji rinko gražiausią margutį, rideno, bei keitėsi ir grožėjosi kitų atsineštais kiaušiniais. Buvo išrinkta komisija, kuri vienbalsiai išrinko gražiausią margutį, jo autorė buvo apdovanota, o toliausiai nuriedėjusio kiaušinio savininkas taip pat gavo dovaną. Gyventojai dalijosi velykiniais prisiminimais, dainavo dainas. Senjorai namo parsinešė po margutį ir šventinę nuotaiką.