Tremtinės Stasės Dzenuškaitės eilėraščiai

Š.m gruodžio 7 d. Senjorų socialinės globos namuose Jolanta Šimkienė kartu su bendraminte skaitė Stasės Dzenuškaitės 95 metų tremtinės, poetės, gyvenančios tremtinių globos namuose sukurtus šviesos ir meilės kupinus eilėraščius. Viešnios vaišino gyventojus nuostabia arbata ir pyragais, dalinosi įkvepiančiomis istorijomis. Džiaugiamės nuostabia ir šilta popiete, tariame ačiū ir linkime visokeriopos sėkmės tolimesnėje Jūsų veikloje!