Religiniai patarnavimai

Įstaigoje yra įrengta šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės koplyčia, kurioje kiekvieną šeštadienį vyksta Šv. Mišios.

Kunigas lanko gyventojus ir teikia religinius patarnavimus.